Canlı türleri içinde bugün için kabul edilen anlamıyla konuşabilme becerisi, insana has bir özelliktir. Konuşma, insanı diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan, bir ayrıcalıktır. Herhangi bir dili doğru, güzel ve etkili konuşabilmek her insan için kendi adına bir ayrıcalıktır. Konuşması, ses tonu, kelimelerin doğru seçilmesi ve yerli yerinde kullanılması; bireyi, diğer insanlar yanında daha farklı